Zaproszenie

Bękarty X muzy – filmowe adaptacje materiałów nieliterackich

Refleksja nad procesem i mechanizmami ekranizacji filmowej należy do klasycznych tematów badań filmoznawczych i, zwłaszcza w ostatnim czasie, jest często podejmowana na polskim gruncie. Konferencja “Bękarty X muzy” ma na celu uzupełnienie tych badań o temat do tej pory niepodejmowany, tj. o coraz częściej funkcjonujące w kinie i cieszące się nierzadko znaczną popularnością adaptacje materiałów nieliterackich: komiksów, gier komputerowych, zabawek, dzieł plastycznych. Te, znajdujące się często w samym sercu głównonurtowego kina hollywoodzkiego, produkcje przejawiają wartą opisania specyfikę formy, treści i samego procesu adaptacyjnego. Wymagają też specyficznego zestawu kompetencji odbiorczych, opartych na różnopoziomowej znajomości materiałów adaptowanych, którego analiza może się okazać istotnym przyczynkiem do zrozumienia współczesnej kultury popularnej.

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki reprezentujących takie dyscypliny, jak: filmoznawstwo, kulturoznawstwo, antropologia i socjologia kultury współczesnej, literaturoznawstwo.


Termin: 12–14 kwietnia 2013 r.
Miejsce: Instytut Filologii Polskiej UWr.
Organizacja: Koło Naukowe Doktorantów przy Studium Nauk o Kulturze, Doktoranckie Koło Naukowe Badaczy Popkultury “Trickster”, Studenckie Koło Naukowe Badaczy Popkultury “Trickster”.

Opiekun naukowy konferencji: prof. Anna Gemra.
Opłata konferencyjna: 50 zł.
Zgłoszenia: do 10 marca 2013 r.; za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Kontakt: bekarty.konferencja@gmail.com

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut

Proponowane zagadnienia:

 1. Historia i współczesność adaptacji komiksowych.
 2. Czy istnieje film komiksowy? – adaptacja formy obok adaptacji  treści.
 3. Superbohater na ekranie.
 4. Twórcy komiksowi jako twórcy filmowi.
 5. Kompetencje widza i konieczność (?) znajomości materiału pierwotnego.
 6. Od interaktywności do liniowości – gradaptacja jako wyzwanie adaptacyjne.
 7. Inspiracje grami komputerowymi we współczesnym kinie hollywoodzkim.
 8. Gry fabularne i planszowe w kinie i telewizji – adaptacje i inspiracje.
 9. Pełnometrażowe reklamy? – seriale telewizyjne i filmy oparte o serie zabawek.
 10. Uruchomione obrazy – ekranizacje sztuk plastycznych.
 11. Kolejne cegły w murze – filmowe wizualizacje muzyki.
 12. Recepcja adaptacji w środowiskach fanów pierwowzoru i w głównym nurcie.
 13. Od mitu do legendy miejskiej – adaptacje literatury oralnej.
 14. Kierunek ten sam, zwrot przeciwny – adaptacje filmów na język innych mediów.