Opłata konferencyjna

Szanowni Państwo,

Opłatę konferencyjną w wysokości 50 zł należy uiścić, wpłacając pieniądze do 15 marca na konto:

Uniwersytet Wrocławski

BZ WBK S.A. O/WROCŁAW

71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Jako tytuł przelewu należy podać: IMIĘ I NAZWISKO, NAZWA UCZELNI, KN „Trickster”, 249/643

Przykładowo: Jan Kowalski, Uniwersytet Wrocławski, KN „Trickster”, 249/643

Prosimy o poinformowanie nas o tym, czy życzą sobie Państwo otrzymać fakturę VAT. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na uczelnię, którą Państwo reprezentują, prosimy o podanie nazwy i adresu uczelni wraz z numerem NIP. W przypadku, gdy chcą Państwo otrzymać fakturę wystawioną na osobę prywatną, prosimy o podanie swoich danych (imię nazwisko, adres) oraz numeru NIP lub PESEL.

Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę wystawioną na uczelnię, którą Państwo reprezentują, przelew musi zostać dokonany z konta danej uczelni. Ewentualnie mogą Państwo uiścić opłatę gotówką u skarbnika Doktoranckiego Koła Badaczy Popkultury „Trickster” najpóźniej w dniu rozpoczęcia konferencji (piątek 12 kwietnia) do godziny 11.

Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie na adres patrycja.cicha@uni.wroc.pl potwierdzenia przelewu oraz danych do faktury (lub informacji, iż faktura nie będzie potrzebna).

W związku z powyższym informację na temat przyjęcia zgłoszenia postaramy się rozesłać 11 marca.

Previous Post
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: