Miejsce konferencji

Instytut Filologii Polskiej UWr

pl. Nankiera 15

50-140 Wrocław

s. 25 (parter)

Poniżej prezentujemy mapę, która powinna ułatwić Państwu dotarcie na miejsce konferencji, czyli do budynku Instytutu Filologii Polskiej UWr przy placu Nankiera 15 (punkt A, dojazd z Dworca Głównego tramwajami linii 8, 9, 11 zajmuje ok. 10 min., należy wysiąść na przystanku Hala Targowa). Pierwszego dnia, a więc w piątek, zaplanowaliśmy również spotkanie integracyjne o godzinie 18.00 w Pubie Piwnicznym (punkt B) na rogu ulicy Krupniczej i Włodkowica (wejście przez restaurację Impressa). Kierunek C oznacza drogę w stronę Dworca Głównego PKP.

mapa

Plakat konferencji

bekarty plakat GOTOWY

Lista referentów

W związku z faktem, że nadesłano nam bardzo wiele (w sumie 64!) interesujących zgłoszeń, zdecydowaliśmy się przedłużyć czas trwania konferencji do niedzieli 14 kwietnia, a więc odbędzie się ona w dniach 12–14 kwietnia. Mimo to musieliśmy niestety wybrać tylko część zgłoszeń. Po dzisiejszych burzliwych obradach przyjęliśmy 33 referaty, których lista znajduje się w rozwinięciu notki. Read the full post »

Opłata konferencyjna

Szanowni Państwo,

Opłatę konferencyjną w wysokości 50 zł należy uiścić, wpłacając pieniądze do 15 marca na konto:

Uniwersytet Wrocławski

BZ WBK S.A. O/WROCŁAW

71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Jako tytuł przelewu należy podać: IMIĘ I NAZWISKO, NAZWA UCZELNI, KN „Trickster”, 249/643

Przykładowo: Jan Kowalski, Uniwersytet Wrocławski, KN „Trickster”, 249/643

Prosimy o poinformowanie nas o tym, czy życzą sobie Państwo otrzymać fakturę VAT. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na uczelnię, którą Państwo reprezentują, prosimy o podanie nazwy i adresu uczelni wraz z numerem NIP. W przypadku, gdy chcą Państwo otrzymać fakturę wystawioną na osobę prywatną, prosimy o podanie swoich danych (imię nazwisko, adres) oraz numeru NIP lub PESEL.

Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę wystawioną na uczelnię, którą Państwo reprezentują, przelew musi zostać dokonany z konta danej uczelni. Ewentualnie mogą Państwo uiścić opłatę gotówką u skarbnika Doktoranckiego Koła Badaczy Popkultury „Trickster” najpóźniej w dniu rozpoczęcia konferencji (piątek 12 kwietnia) do godziny 11.

Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie na adres patrycja.cicha@uni.wroc.pl potwierdzenia przelewu oraz danych do faktury (lub informacji, iż faktura nie będzie potrzebna).

W związku z powyższym informację na temat przyjęcia zgłoszenia postaramy się rozesłać 11 marca.

Referaty wideo

Wychodząc naprzeciw potrzebom tych z Państwa, którzy chcieliby wziąć udział w naszej konferencji, a z różnych powodów nie mogą przybyć do Wrocławia w odpowiednim terminie, chcielibyśmy ogłosić, że referaty na Bękartach X Muzy mogą również mieć formę nagrania wideo.

Osoby zainteresowane prosimy o wyraźne zaznaczenie tego w zgłoszeniu. Jeśli na podstawie abstraktu referat zostanie przyjęty, prosimy o nadesłanie do dnia 9 kwietnia 20-minutowego nagrania wideo (format avi) z referatem, które zostanie zaprezentowane w trakcie konferencji oraz udostępnione w Internecie po jej zakończeniu.

Zachęcamy do kreatywnego skorzystania z możliwości, jakie daje ta forma, i wychodzenia poza formułę „gadających głów”, tak aby powstałe materiały miały jak największa wartość edukacyjną również poza kontekstem samej konferencji. Zgłoszenia w tym trybie zwolnione są z opłaty konferencyjnej.

Zaproszenie

W zakładce Zaproszenie można już zapoznać się z opisem konferencji wraz z naszymi propozycjami zagadnień. Uruchomiony został także formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego można przesyłać abstrakty.